Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ: "Η Βυζαντινή Εικονογραφία στις Εκκλησίες της περιοχής του Δήμου Σελλάνων, ως πολιτιστική κληρονομιά"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη Βυζαντινή τέχνη και ειδικότερα την τέχνη της εικονογραφίας.
Να ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίσουν όλοι οι μαθητές και μέσω αυτών και οι υπόλοιποι κάτοικοι του Δήμου Σελλάνων, ότι η Βυζαντινή τέχνη αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης.
Να αποκτήσουν οι μαθητές άποψη για ένα θέμα που έχει σχέση με τη Θρησκεία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου τους.
Να διαπιστώσουν τις βαθιές επιδράσεις της Βυζαντινής τέχνης στην κοινωνική ζωή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
· Συζήτηση με τους μαθητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για την εύρεση του καλύτερου τρόπου οργάνωσης του προγράμματος & της ερευνητικής εργασίας.
· Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες έρευνας και εργασίας, ώστε η έρευνα και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικές με το αντικείμενο του θέματος να καταστεί πιο αποτελεσματική.
· Ενημέρωση για το θέμα του προγράμματος (Εκκλησίας, καθηγητών, μαθητών, τοπικής κοινωνίας), ώστε να έχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σχετικά με την αναζήτηση και τη συλλογή του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού.
· Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλιοθήκες, βιβλιογραφία, διαδίκτυο.
· Συλλογή του υλικού.
· Συστηματοποίηση, καταγραφή, κωδικοποίηση και επεξεργασία του υλικού του προγράμματος.
· Συγγραφή λευκώματος και εντύπου σχετικών με το θέμα του προγράμματος.
· Προβολή του θέματος στην τοπική κοινωνία.

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
· Θρησκευτικά Α΄Λυκείου. Στο μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο αναφέρεται στην Ορθόδοξη πίστη και λατρεία, αναφέρονται ενότητες σχετικές με τη Βυζαντινή τέχνη και ειδικά με την εικονογραφία.
· Πληροφορική Α’ Λυκείου. Στο μάθημα της Πληροφορικής, στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου, οι μαθητές μπορούν να εξασκήσουν δεξιότητες σχετικές με τα μαθήματα που διδάσκονται (Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό, Μηχανές Αναζήτησης, Έρευνα, Δημιουργία κειμένων, επεξεργασία φωτογραφίας, κατασκευή Blog (ιστοσελίδας) σχετικά με το θέμα του προγράμματος κλπ).

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:
· Ευαισθητοποίηση των μαθητών και γενικά όλων των κατοίκων της περιοχής σε θέματα θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
· Δημιουργία και καταγραφή υλικού που έχει σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος.
· Ενημέρωση μαθητών, γονέων και κατοίκων, φορέων.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Προαστίου με την καθοδήγηση του καθηγητή ΠΕ01 Αλεξάνδρου Γκίκα, ως συντονιστή και του Δντή του Λυκείου Νικολάου Μουζιούρα.